sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83

 

Nadchodzące wydarzenia

  • 04 kwietnia

   Podkówki

   17:00

    

  • 10 – 12 kwietnia

   Egzamin gimnazjalny

   09:00WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

POTWIERDZENIE WOLI

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

<

Ostatnie wydarzenia

Komitet Strajkowy przy SP2 w Czarnkowie podjął decyzję o kontynuowaniu strajku nauczycieli. W zawiązku z tym, w środę 24.04.2019 roku zajęcia lekcyjne nie odbędą się. W świetlicy szkolnej możemy zapewnić opiekę dla 25 uczniów od godziny 07.00 do godziny 13.00.
Grzegorz Staniszewski - dyr. szkoły.Ważna informacja dla rodziców i uczniów w związku ze strajkiem!!!

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 roku.
Z uwagi na trwający strajk nauczycieli, w dniach egzaminu nie odbędą się zajęcia dydaktyczne. Nie ma również możliwości zapewnienia opieki dla uczniów.

Ważna informacja dla rodziców i uczniów klas trzecich gimnazjum w związku ze strajkiem!!!

W wtorek 09 kwietnia 2019 r. możemy zapewnić opiekę dla maksymalnie 25 uczniów
od godziny 7 00 do 13 00.

Egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniach od 10 do 12 kwietnia!!!
W tych dniach nie będzie zagwarantowana opieka nad pozostałymi uczniami szkoły!!!W poniedziałek 08 kwietnia 2019 r. możemy zapewnić opiekę dla maksymalnie 25 uczniów
od godziny 7 00 do 13 00.

Dyrektor Szkoły
Grzegorz StaniszewskiSZANOWNI PAŃSTWO 

W przypadku, jeżeli odbędzie się strajk nauczycieli  w szkołach prowadzonych przez miasto Czarnków i szkoły nie zapewnią opieki dzieciom, od  8 kwietnia 2019 roku – instytucje sportu i kultury  miasta Czarnków będą dostępny dla wszystkich chętnych dzieci  od godziny 8:00 do  godz. 13:00
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie  udostępnia: bibliotekę, muzeum i dom kultury, w których zostaną zorganizowane zajęcia. Ośrodek Sportu i Rekreacji  udostępnia stadion, na którym zajęcia będą organizowane  przez Miejski Klub Sportowy „Noteć”. Jednostki  organizujące opiekę  zapewnią listy obecności dzieci.

Burmistrz Miasta Czarnków
Andrzej Tadla

Na skróty

E-dziennik

Zaloguj się do e -dziennika

Moodle

Plastforma e-learingowa

50-lecie szkoły

Historia szkoły podstawowej i gimnazjum w pigułce

Biblioteka

Strona internetowa biblioteki

Świetlica

Aktualności

Biblioteka online

Zapoznaj się z zasobami naszej biblioteki

Do likwidacji gimnazjum pozostało

KONTAKT

ul. Wroniecka 136
64-700 Czarnków
67-255-22-83
FAX: 67-255-82-50